Castellano | Català
Inici
Qui som
A qui ens adrecem
Què tractem
Contacte
A nens, adults i adolescents que en algun moment de la seva vida necessitin ajuda per comprendre i resoldre el seu malestar.

Mitjançant entrevistes d’assessorament individuals, de parella o de familia, indiquem tractaments específics segons sigui necessari, amb la finalitat de resoldre les dificultats detectades.

El treball assistencial es realitza a través d’una relació personal basada en el diàleg, la clarificació i el respecte per la privacitat.

Anselm Clavé, 20 Bxs 3a. 08530 La Garriga  -  Telèfon 93 871 87 27